direct naar inhoud van Artikel 12 Recreatie
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 12 Recreatie

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dagrecreatie;
 • b. volkstuinen, ter plaatse van de aanduiding 'volktuinen';
 • c. groenvoorzieningen;
 • d. water;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
12.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 12.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

12.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de totale oppervlakte van gebouwen op de volkstuinpercelen mag per perceel niet meer dan 15 m² bedragen;
 • b. de bouwhoogte van gebouwen op de volkstuinpercelen mag niet meer dan 3 meter bedragen.
12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de bouwhoogte van speeltoestellen mag niet meer dan 5 meter bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 3 meter bedragen.