direct naar inhoud van Artikel 14 Verkeer
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 14 Verkeer

14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen;

met de daarbij behorende:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. water;
 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. straatmeubilair;
 • f. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en;
 • g. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
14.2 Bouwregels
14.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 15 m² bedragen.
14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
 • a. de helling van bruggen mag niet meer dan 4% bedragen;
 • b. maximale bouwhoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.