direct naar inhoud van Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 16 Verkeer - Verblijfsgebied

16.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. erftoegangswegen;
 • b. garage(s) ter plaatse van de aanduiding 'garage';
 • c. een terras ter plaatse van de aanduiding 'terras';
 • d. nutsvoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';

met de daarbij behorende:

 • e. groenvoorzieningen;
 • f. water;
 • g. verkeersvoorzieningen;
 • h. speelvoorzieningen;
 • i. straatmeubilair;
 • j. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en
 • k. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
16.2 Bouwregels
16.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op en onder de in lid 16.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de helling van bruggen mag niet meer dan 4% bedragen;
 • b. maximale bouwhoogte speeltoestellen: 5 meter;
 • c. maximale bouwhoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.