direct naar inhoud van Artikel 8 Groen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 8 Groen

8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. een nutsvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening';
 • c. een sportveld/sportvoorziening ter plaatse van de aanduiding 'sport';
 • d. een Buurtvlonder ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van groen - 1';
 • e. water en de daarbij behorende voorzieningen zoals genoemd in artikel 17;
 • f. voet- en fietspaden;
 • g. speelvoorzieningen;
 • h. straatmeubilair
 • i. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en
 • j. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
8.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 8.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

8.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen geldt het volgende:

 • a. de bouwhoogte mag niet meer dan 3,5 meter bedragen;
 • b. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 25 m² bedragen.
8.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde geldt het volgende:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van sport- en speelspeeltoestellen bedraagt 5 meter;
 • c. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt 3 meter.