direct naar inhoud van Artikel 28 Algemene wijzigingsregels
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 28 Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen in die zin dat:

waarbij geldt dat:

- de betrokken functie naar aard en invloed op de omgeving geacht kan worden te behoren tot de wel in de betrokken Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen bedrijven dan wel

- op grond van bijvoorbeeld technische ontwikkelingen in een andere categorie kan worden ingedeeld.