direct naar inhoud van 1.2 Aanleiding en doelstelling
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

1.2 Aanleiding en doelstelling

Het bestemmingsplangebied Saendelft is een bestaand woongebied met bedrijvigheid op kleine schaal, waar de komende jaren een aantal (nieuwe) ontwikkelingen verwacht worden. De thans geldende bestemmingsplannen zijn plannen die gedateerd zijn en daardoor niet meer zijn afgestemd op de huidige situatie in het plangebied. Tevens bestaat het plangebied uit een 'lappendeken' van uitwerkingsplannen. In het kader van het verduidelijken en makkelijker inzichtelijk maken van de juridische mogelijkheden is het tevens nodig een bestemmingsplan op te stellen voor het gehele gebied Saendelft.

Het doel van het bestemmingsplan is het bieden van een planologisch/juridisch kader voor het behouden en versterken van de woonfunctie en om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Dit doel zal worden bereikt door de wijze van bestemmen zodanig te kiezen dat onder andere de bestemmingen "wonen" en "bedrijf" aan de eigentijdse wensen wordt aangepast.