direct naar inhoud van 10.3 Burgerparticipatie
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

10.3 Burgerparticipatie

Er is geen voorontwerpbestemmingsplan opgesteld en daarover is geen inspraak gehouden. Deze keuze is mede gemaakt, omdat in het bestemmingsplan de bestaande situatie als uitgangspunt is genomen en slechts in beperkte mate ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.
De inspraakverplichting is met de wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) uit 2005 komen te vervallen. Dit is vervolgens bij raadsbesluit van 21 september 2006 overgenomen in de Inspraakverordening van de gemeente Zaanstad. De invoering van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008 heeft hierin geen verandering gebracht.