direct naar inhoud van 5.1 Algemeen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.1 Algemeen

Het plangebied beslaat een deel van de gemeente Zaanstad dat hoofdzakelijk uit woongebied bestaat. Het bestaat voor het grootste deel uit relatief nieuw gebouwd en nog te bouwen gebied (Saendelft) en een kleiner deel reeds langer bebouwd gebied (Assendelft Noord). Voor de toekomst wordt voorzien dat het gebied deze functie hoofdzakelijk zal behouden en wordt weinig dynamiek verwacht. Een uitzondering hierop betreffen de laatste onderdelen van Saendelft die nog in ontwikkeling zijn. Deze worden middels het opnemen van een uitwerkingsplicht voor de betreffende locaties in het nieuwe bestemmingsplan mogelijk gemaakt. Gezien het feit dat de hoofdfunctie van het gebied bestendigd wordt, worden de voor het gebied van toepassing zijnde uitgangspunten uit de gebiedsprofielen uit de Ruimtelijke Structuurvisie Zichtbaar Zaans bij het realiseren van het bestemmingsplan aangehouden.