direct naar inhoud van 5.5 Groen, sport en speelruimte
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.5 Groen, sport en speelruimte

5.5.1 Uitgangspunten

De openbare ruimte in het plangebied wordt gevormd door de straten, het groen en het water. Waar de wegen een stroomfunctie hebben krijgen zij de bestemming 'Verkeer'. Waar de weg niet in eerste instantie een doorgaande verkeersfunctie heeft, maar waar de nadruk meer ligt op een verblijfsfunctie zoals een woonstraat, wordt de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' toebedeeld. Binnen deze bestemming worden ook de aanwezige speelplaatsen opgenomen.

Het in het gebied aanwezige water krijgt de bijbehorende bestemming 'Water'.

Het in het gebied aanwezige groen komt in verschillende vormen voor. Hoewel in de straat aanwezige bomen in de openbare ruimte zeer beeldbepalende elementen zijn, worden zij niet met een specifieke bestemming aangeduid, maar vallen binnen de bestemmingen 'Verkeer' of 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Grotere groengebieden die deel uitmaken van grotere gekoppelde structuren, zoals langs watergangen of in groenzones, krijgen de bestemming 'Groen'. Meer solitaire groengebiedjes en snippergroen krijgen de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied'. Dit betekent niet dat deze in algemene zin zomaar zullen verdwijnen. De functie van dit groen is echter meer ondergeschikt aan het verblijfsgebied en daarom uitwisselbaar met de onder deze bestemming vallende functies gemaakt.

De groenstrook met het voetpad aan de westkant van Saendelft, voor zover opgenomen in dit bestemmingsplan, is opgenomen in de bestemming 'Groen' . Hiermee wordt de bestaande juridische bestemmingsregeling voortgezet.

5.5.2 Ontwikkelingen

Sportpark De Omzoom zal binnen een paar jaar gerealiseerd worden. Dit grenst aan de zuidkant van het bestemmingsplan.