direct naar inhoud van 5.8 Infrastructuur en parkeren
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.8 Infrastructuur en parkeren

De algemene uitgangspunten voor het bestemmen van de wegen staan reeds vermeld in paragraaf 5.5.1.

5.8.1 Uitgangspunten

Kreekrijk

Naast Saendelft wordt de nieuwe wijk Kreekrijk ontwikkeld. Deze wijk zal ruwweg uit 920 woningen bestaan en heeft een sterke relatie met Saendelft door medegebruik van onder meer sport- en schoolfaciliteiten.

De ontsluiting voor autoverkeer van Kreekrijk sluit aan op de Noorderveenweg die aan de zuidelijke rand van Saendelft ligt. Gezien de omvang van Kreekrijk is de verwachting dat de etmaalintensiteit van de Noorderveenweg met 5000 MVT toeneemt.

De groenstrook met het voetpad aan de westkant van Saendelft, voor zover opgenomen in dit bestemmingsplan, behoort echter niet tot wijkontsluitingsweg van Kreekrijk en is opgenomen in de bestemming 'Groen' .

De geplande faciliteiten in Kreekrijk resulteren in een grote stroom langzaam verkeer tussen de wijken. Er worden twee fietspaden van Saendelft doorgetrokken naar Kreekrijk die in de voorrang de ontsluitingsweg tussen Kreekrijk en Saendelft passeren. Het ene fietspad is onderdeel van de primaire fietsstructuur en loopt helemaal door tot aan station Zaandam. Naast het fietsverkeer naar scholen en sportvelden ontsluiten deze fietsroutes ook het station Krommenie-Assendelft voor de bewoners van Kreekrijk.

Knip op de Dorpsstraat

Het uit de jaren '90 afkomstige plan voor een knip op de Dorpsstraat in Assendelft kwam voort uit de verwachting dat vooral Saendelft-Parkrijk in samenhang met de Dorpsstraat te maken zou kunnen krijgen met sluipverkeer. Nieuwe wegen in Parkrijk, zoals de Ambachtslaan en bijvoorbeeld de Parkrijklaan zouden interessante, maar ongewenste routealternatieven kunnen opleveren voor bijvoorbeeld het verkeer van de N203 naar de A8. Aangezien maatschappelijk verschillend gedacht werd (en wordt) over de wenselijkheid van een knip is uiteindelijk voorgesteld om de verwachtingen uit de jaren '90 eerst te toetsen aan de werkelijkheid alvorens het plan van een knip eventueel door te voeren. In 2011 was de infrastructuur in Saendelft-Parkrijk zodanig op orde (o.a. een opengestelde Ambachtslaan) dat de bedoelde toetsing door middel van verkeerskundig onderzoek kon worden uitgevoerd.

Uitgebreid verkeersonderzoek heeft uitgewezen dat de huidige hoeveelheden gemotoriseerd verkeer in Saendelft-Parkrijk en over de Dorpsstraat, het doorgaande verkeer in het bijzonder, de in 2009 vastgestelde normen niet overschrijden. Hetzelfde geldt voor de, als aanvulling bedoelde, richtwaarden.

Het verkeersonderzoek geeft aan dat deze conclusie ook valide lijkt te blijven voor de toekomst en benoemt ook een aantal concrete negatieve effecten als er alsnog dwingende circulatiemaatregelen zoals 'knippen' zouden worden doorgevoerd. De conclusies van het onderzoek leiden tot de conclusie dat de in 1996 geformuleerde uitgangspunten verlaten worden. Er is binnen het huidige beleidskader niet langer aanleiding een knip in de Dorpsstraat door te voeren en her in te richten tot een 30 km/h zone.