direct naar inhoud van 5.9 Nutsvoorzieningen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.9 Nutsvoorzieningen

5.9.1 Kabels en leidingen

Bij ontwikkelingen binnen een plangebied worden door de gemeente voorwaarden gesteld aan bouwers en ontwikkelaars met betrekking tot de ruimtereservering voor ondergrondse en bovengrondse nutsvoorzieningen. De standaard kabel- en leidingdwarsprofielen en regels bij aanleg hiervan staan in de 'Standaard details' en de 'Technische voorwaarden' van de gemeente. Het is gewenst dat bij ruimtereserveringen voor de verkeersbestemmingen en bouwplannen rekening wordt gehouden met de standaard kabel- en leidingdwarsprofielen.

Het is tevens gewenst om op de verbeelding alleen de aardgastransportleidingen met een bedrijfsdruk hoger dan 8bar en de hoogspanningsleidingen van 380 kV bovengronds aan te geven. Hier is voor gekozen, omdat bij deze leidingen onderzoek moet worden verricht in het kader van externe veiligheid.

Het is dan ook gewenst om op de verbeelding deze leidingen met een vrijwaringszone aan te geven. Komt een bouwinitiatief binnen in deze zone, dan moet een onderzoek naar de externe veiligheid worden verricht. In het plangebied loopt in het noorden zo'n aargastransportleiding. De leiding en de vrijwaringszone zijn in de dubbelbestemming 'Leiding - Gas' opgenomen.