direct naar inhoud van 6.1 Inleiding
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.1 Inleiding

Het plangebied bestaat voornamelijk uit rustige woonwijken. Deze woonwijken worden doorsneden door de Dorpsstraat. Binnen de woonwijk ten westen van de Dorpsstraat is een winkelcentrum te onderscheiden. Het winkelcentrum wordt gedefinieerd als een gebied met functiemenging. De Dorpsstraat zelf wordt ook gedefinieerd als een gebied met functiemenging. In functiemenginggebieden zijn naast de woonfuncties ook kleine bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en sport- en recreatiefuncties aanwezig.

Voor het bestemmingsplan is de milieukwaliteit binnen het plangebied onderzocht en beoordeeld op welke wijze deze bij nieuwe ontwikkelingen gewaarborgd kan worden. Het volledige milieuonderzoek is opgenomen als bijlage 3. In de navolgende paragrafen is een samenvatting per milieuaspect opgenomen.