direct naar inhoud van 6.10 Duurzaamheid
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.10 Duurzaamheid

6.10.1 Duurzaam bouwen

In het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing)-meerjarenprogramma zijn doelstellingen opgenomen met betrekking tot duurzaam bouwen voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De kwaliteitseisen voor de nieuwbouw van woningen zijn wettelijk geregeld in het Bouwbesluit. Dit biedt over het algemeen voldoende waarborg voor kwaliteit, maar op een aantal aspecten is dat niet het geval en streeft de gemeente Zaanstad een hoger kwaliteitsniveau na om de bruikbaarheid en toekomstwaarde van de nieuwbouw te verhogen. In het plangebied wordt gestreefd naar zongerichte verkaveling door gevels en daken te ori├źnteren op het zuiden.

6.10.2 Windenergie

Plaatsing van zowel grote als kleine windturbines zijn op dit moment niet mogelijk als gevolg van het nieuwe provinciale beleid.

6.10.3 Zonnepanelen en/of collectoren

Het opwekken van elektriciteit met zonlicht is een duurzame methode die vrijwel overal toepasbaar is. Op elke woning, ieder gebouwencomplex of onbebouwde gronden kunnen PV*-panelen (Photo Voltaïc) geplaatst worden. Met een PV-paneel kunnen zonnestralen opgevangen worden en omgezet worden in elektriciteit. PV-cellen zijn een gemakkelijke en milieuvriendelijke manier om stroom op te wekken.

In bepaalde gevallen is het plaatsen van een zonnepaneel of zonnecollector vergunningsvrij. Hierover wordt dan ook niets opgenomen in het bestemmingsplan.