direct naar inhoud van 6.2 Bedrijven
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.2 Bedrijven

Het plangebied Saendelft bestaat uit rustige woonwijken en gebieden met functiemenging. Er zijn geen bedrijventerreinen binnen het plangebied. Binnen het plangebied is de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging van toepassing. Binnen de woonwijken zijn geen bedrijfsbestemmingen opgenomen. Binnen de bestemming Wonen zijn alleen bedrijven en beroepen aan huis algemeen toelaatbaar.

Binnen het plangebied zijn in de gebieden met functiemenging bedrijven uit de categorieën A en B1 algemeen toelaatbaar binnen de bestemming Gemengd en B2 bedrijven zijn ook algemeen toelaatbaar binnen de bestemming Bedrijf en Gemengd - 1. Daarnaast is er bij de bouw van het Kaaikhof rekening gehouden met de vestiging van winkels in categorie B2. Daarom wordt daar waar aangeduid ook een Supermarkt binnen de bestemming Gemengd toegestaan.

Naast de bestemming Gemengd zijn er vanwege het huidige bedrijfsmatige karakter ook enkele locaties bestemd als Bedrijf. Hierin zijn vooral ambachtelijke functies toegestaan. Vanwege de aanwezigheid van bouwkundige scheiding van woningen, zijn hier A, B1 en B2 functies aanvaardbaar. Daar waar tevens een directe ontsluiting op de Dorpsstraat aanwezig is, zijn ook C functies aanvaardbaar.

Verder zijn er twee locaties specifiek voor Horeca bestemd. Dit vanwege het specifieke horecakarakter van deze locaties. Vanwege de situering is er onderscheid gemaakt in toelaatbare categorieën. Op één locatie zijn horecabedrijven in de categorieën A en B1 toegestaan (bestemming Horeca), op de andere locatie (aan de Provincialeweg) zijn ook horecabedrijven in categorie B2 aanvaardbaar (bestemming Horeca - 1). Voor een nadere omschrijving van de categorieën wordt verwezen naar de Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging.

Uit de beoordeling van de gevestigde bedrijven binnen het plangebied blijkt dat er een aantal bedrijven niet passen binnen het plangebied. Deze bedrijven krijgen een aparte aanduiding (zogenaamde maatbestemming). Dit betekent dat, indien het bestaande bedrijf ophoudt te bestaan, alleen een soortgelijk bedrijf of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid op die plek kan worden toegelaten. In onderstaande tabel zijn deze bedrijven weergegeven. Deze maatbestemming heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van het huidige bedrijf.

Naam   Straat   Huisnr.   Sbi (2008)   Type   Cat.   Toelaatbaarheid op basis van de bestem- mingsregeling  
Bouwbedrijf van der Gragt   Dorpsstraat   707   41   Aannemersbedrijf of bouwbedrijf bo >1000 m2   3.2   C  
Van der Gragt Onderhoud en Renovatie B.V.   Dorpsstraat   707   41   Aannemersbedrijf of bouwbedrijf bo >1000 m2   3.2   C  
Rijkhoff Hoveniers   Dorpsstraat   746   016   Hoveniersdrijf bo >500 m2   3.1   C  
Dansstudio-2 Nederlands Musical & Theater Instituut   Dorpsstraat   1062   8552   Muziek- en balletschool   B2   B1  
Stichting Studio 2   Dorpsstraat   1062   8552   Muziek- en balletschool   B2   B1  
Jalekro B.V.   Dorpsstraat   1066A   464   Grth in overige consumentenartikelen   C   B2  
Dansschool DD   Dorpsstraat   932   85521   Dansscholen   B2   B1  
Bouwbedrijf N. v. Straalen en Zn.   Dorpsstraat   1086A   41   Aannemersbedrijf of bouwbedrijf bo >1000 m2   3.2   C  
Van Straalen Project B.V.   Dorpsstraat   1086A   41   Aannemersbedrijf of bouwbedrijf bo >1000 m2   3.2   C  

Er zijn twee bijzondere locaties in het plangebied. Dit is de voormalige metaalfabriek Luyt. Hier zit op dit moment geen bedrijf. Daarmee vervalt de categorie op de locatie tot de toelaatbaarheid op basis van de bestemming. De andere bijzondere locatie is het voormalige agrarische perceel aan de Noorderweg 9. De bestemming op dit perceel wijzigt van Agrarisch naar Gemengd - 1, waarbij wordt opgemerkt dat ter plaatse een zwaardere categorie mogelijk is omdat de woning bouwkundig gescheiden is van de bedrijfsgebouwen.

Verder geldt voor het gehele plangebied dat de vestiging van nieuwe bedrijven die vallen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), bijlagen C en D van het Besluit M.e.r. 1994 of het Inrichtingen vergunningenbesluit (Wgh-inrichtingen) en vuurwerkbedrijven zijn uitgesloten. Deze bedrijven passen niet in een gebied dat grotendeels bestaat uit gevoelige en kwetsbare bestemmingen. De bedrijven buiten het plangebied vormen op basis van hun actuele milieuvergunning geen belemmering voor het plangebied.