direct naar inhoud van 6.5 Beperkingengebied Schiphol
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.5 Beperkingengebied Schiphol

Een klein deel van het plangebied valt binnen het beperkingengebied voor geluid, zoals vastgesteld in het 'Luchthavenindelingsbesluit Schiphol'. In de zone waar beperkingen gelden in verband met de geluidbelasting zijn om redenen van de hoge geluidbelasting geen nieuwe geluidgevoelige functies toegestaan. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn binnen dit beperkingengebied wel toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0033.jpg"

Geluidbeperkingengebied

Zoals uit de figuur blijkt geeft het beperkingengebied belemmeringen voor de ontwikkeling van het perceel van de voormalige boerderij, gelegen aan de Noorderweg 9, en enkele woningen van het deelgebied Tuinwijk (fase 6) van het programma Saendelft. Indien (nieuwe) gevoelige functies worden gerealiseerd binnen het beperkingengebied, is een verklaring van geen bezwaar van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu noodzakelijk.

Een deel van het plangebied valt binnen de 20Ke contour van Schiphol. Voor dit gebied geldt dat er, conform de Nota Ruimte, buiten de in de verstedelijkingsafspraken vastgelegde locaties (Vinex en Vinac 20120) geen nieuwe uitleglocaties kunnen worden ontwikkeld ten behoeve van woningbouw binnen de 20Ke contour behorende bij het vijfbanensteldel. Het gaat hierbij om de locaties die liggen onder de intensief gebruikte vliegroutes. Saendelft is een Vinex locatie. De 20 Ke contour geeft daarom geen belemmering voor het plangebied.

Een deel van het plangebied valt binnen het hoogtebeperkingengebied van Schiphol. In dit gebied is de bouw van objecten hoger dan 150 meter niet toegestaan. Omdat het bestemmingsplan de bouw van objecten hoger dan 150 meter niet toestaat, vormt het hoogtebeperkingengebied geen belemmering voor het bestemmingsplan.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0034.jpg"

Hoogtebeperkingengebied