direct naar inhoud van 7.4 Waterkeringen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

7.4 Waterkeringen

Binnen het plangebied liggen geen primaire of regionale keringen die door een dubbelbestemming beschermd dienen te worden. Er zijn echter wel belangrijke peilscheidingen aanwezig die de scheiding vormen tussen de hoogwatersloot langs de lintbebouwing Assendelft en de nieuwe wijken Saendelft Oost (Waterrijk) en Saendelft West (Parkrijk).