direct naar inhoud van 7.7 Riolering
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

7.7 Riolering

Met betrekking tot de riolering kan er tevens een onderscheid worden gemaakt in het gebeid van het Dorpslint en de spoorbaan en de uitbreidingswijk.

7.7.1 Dorpslint en spoorbaan

De panden langs de Dorpsstraat zijn aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Via dit stelsel wordt afvalwater uit de woningen en het regenwater van daken en weg afgevoerd. Om de emissie uit het rioolstelsel op het oppervlaktewater te beperken is op de hoek Noordveenweg en de Dorpsstraat een bergbezinkbassin gerealiseerd. Hierdoor vinden er bij ernstige regenval minder overstorten (van regenwater vermengd met afvalwater van riool naar oppervlakte) plaats. Het rioolwater wordt via een rioolgemaal in de Dr. Bonstraat afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Beverwijk.

7.7.2 Uitbreidingswijk

In Saendelft Oost ligt een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Er ligt een vuilwater- en regenwaterrioolstelsel. Het afvalwater wordt via enkele rioolgemalen afgevoerd naar het rioolgemaal in de Dr. Bonstraat en van daar naar de rioolwaterzuivering in Beverwijk. Het regenwater van daken en wegen wordt in eerste instantie verpompt naar het vuilwaterstelsel, zodat de meeste vervuiling van daken en weg niet in het afvalwater terecht komt. Na het afvangen van deze "first flush" wordt het regenwater geloods in het oppervlaktewater.

In Saendelft West ligt een vergelijkbaar stelsel. Verder is daar voor de afvoer van regenwater voor daken nog een extra stelsel gelegd welke loost in het oppervlaktewater.

7.7.3 Afvoerstelsel Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Het afvalwater uit het gemeentelijk rioolstelsel wordt geloosd in het transportnet van het hoogheemraadschap. Het hoogheemraadschap draagt zorg voor verdere afvoer naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in Beverwijk waar het afvalwater wordt gezuiverd.

Binnen het bestemmingsplangebied liggen delen van het bedoelde transportnet. Op de hoek Dorpsstraat/Dr. Bonstraat staat een rioolgemaal van het hoogheemraadschap. In dit gemaal wordt het afvalwater van Assendelft en Saendelft-Oost geloosd. De afvoerleiding van dit gemaal loopt, in combinatie met een persleiding uit het noordoostelijk deel van Zaanstad, via de Dr. Bonstraat, langs het Heidpad, over de toerit van de Brassertunnel verder in noordelijke richting, aan de westkant van de spoorbaan naar Beverwijk. Op deze persleiding zitten aansluitingen voor de afvoer van afvalwater uit Krommenie en Saendelft-West.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0035.jpg"