direct naar inhoud van 8.3 Gekozen planvorm
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

8.3 Gekozen planvorm

Het bestemmingsplan vervult in dit plangebied in belangrijke mate een beheers- en gebruiksfunctie en staat in beperkte mate ontwikkelingen toe. De juridische planvorm is afgestemd op het behoud van de aanwezige functies en te beschermen waarden, ook vanwege het feit dat zich in het plangebied nauwelijks ontwikkelingen binnen de wettelijke planperiode voordoen.

Op grond van artikel 3.1.3 Bro gelden de volgende verplichtingen en mogelijkheden voor een bestemmingsplan:

  • 1. een bestemmingsplan bevat een beschrijving van de bestemmingen, waarbij per bestemming het doel of de doeleinden worden aangegeven;
  • 2. bij of krachtens wet kunnen bestemmingen worden voorgeschreven;
  • 3. bij of krachtens wet kunnen regels worden voorgeschreven;
  • 4. voor zover nodig moeten uitwerkings-, wijzigings-, en afwijkingsbepalingen worden opgenomen.